เรียนผู้ป่วยทุกท่าน

กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาติดต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ตามชั้นตรวจ หรือ ตึก ภปร.ชั้น 13 สำนักงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตัวอย่างเอกสารขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
new-001

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย