ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนสำคัญด้านสาธารณสุขที่คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการสอบถามประวัติอาการต่างๆของผู้ป่วย เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ในอดีตและประวัติของคนในครอบครัว ประวัติประจำเดือน การตั้งครรภ์และการมีบุตร และประวัติการใช้ยาต่างๆ รวมถึงประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารหรือแพ้สิ่งอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจร่างกาย แพทย์จะบันทึกไว้ในเวชระเบียนเสมอ เพราะนอกจากเป็นข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยในการช่วยวินิจฉัยโรคแล้ว ยังช่วยในการวินิจฉัยในการคัดแยกโรคต่างๆด้วย นอกจากนั้น ยังใช้ช่วยประเมินวิธีรักษา ช่วยติดตามผลการรักษา และประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านการเงิน

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

 • สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ที่ไม่มีแฟ้มประวัติการรักษากับโรงพยาบาลฯ กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ที่อาคาร ภปร ชั้น G โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ลงที่บัตรกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่สีเขียว แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำประวัติใหม่ พร้อมแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ
 • สำหรับผู้ที่มีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุณาเขียนใบแจ้งอาการผู้ป่วยสีเหลืองเพื่อแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ

 

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันตรวจสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ควรอดนอนเพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย  และควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญคือ ควรทำตัวให้เหมือนปกติก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด และให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องที่สุด  นอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆสำหรับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • การตรวจเลือด เฉพาะผู้ที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด  งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของคืนก่อนวันตรวจ
 • การตรวจปัสสาวะ เก็บปัสสาวะตอนเช้า ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ โดยล้างมือ-ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางก่อนที่จะปัสสาวะสุด เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะ ประมาณ ½ กล่อง (ปิดฝาให้สนิท)

           **สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดไปก่อนอย่างน้อย 3 วัน หรือถ้าต้องการตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 • การตรวจอุจจาระ เก็บอุจจาระตอนเช้าวันตรวจใส่ภาชนะ ประมาณ ¼ กล่อง (ประมาณหัวแม่มือ)
 • การเอกซเรย์ปอด 

           **สุภาพสตรี : ให้เปลี่ยนสวมเสื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยถอดสร้อยคอ-เสื้อชั้นใน (ยกทรง) ออก เพื่อป้องกันมิให้ตะขอ หรือโครงเสื้อในบังปอด

 

ข้อควรระวัง 

 • สุภาพสตรีตั้งครรภ์งดเอกซเรย์
 • สุภาพบุรุษควรถอดเสื้อและสร้อยคอ

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เห็นความสำคัญในการป้องกันโรค และการดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงการค้นพบความผิดปกติในร่างกายก่อนที่จะลุกลาม จนแสดงอาการ กลายเป็นโรคเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและวินิจฉัยอย่างทันท่วงที โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ให้บริการ ดังนี้

 1.  โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี

 2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

 3. โปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะทางประเภทอื่น ๆ

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และโปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะทางประเภทอื่นๆ ได้ที่
  หน่วยเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 2
  โทรศัพท์ 02 256 5425