ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพ เป็นขั้นตอนสำคัญด้านสาธารณสุขที่คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการสอบถามประวัติอาการต่างๆของผู้ป่วย เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ในอดีตและประวัติของคนในครอบครัว ประวัติประจำเดือน การตั้งครรภ์และการมีบุตร และประวัติการใช้ยาต่างๆ รวมถึงประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารหรือแพ้สิ่งอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จากการตรวจร่างกาย แพทย์จะบันทึกไว้ในเวชระเบียนเสมอ เพราะนอกจากเป็นข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยในการช่วยวินิจฉัยโรคแล้ว ยังช่วยในการวินิจฉัยในการคัดแยกโรคต่างๆด้วย นอกจากนั้น ยังใช้ช่วยประเมินวิธีรักษา ช่วยติดตามผลการรักษา และประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านการเงิน

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

 

ตรวจสุขภาพ ภปร ชั้น 16 ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 14 ชั้น
ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยใหม่
ไม่มีแฟ้มประวัติการรักษากับโรงพยาบาลฯ หลังติดต่อตู้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติแล้ว กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ที่อาคาร ภปร ชั้น G โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ลงที่บัตรกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่สีเขียว แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำประวัติใหม่ จากนั้นติดต่อห้องบัตรช่องเบอร์ 8-13 เพื่อลงทะเบียนตรวจ พร้อมแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยเก่า
กรอกชื่อ-นามสกุล ในใบอาการสีเหลือง ติดต่อ ภปร ชั้น G หรือถ้ามีนัด ติดต่อโดยตรงที่อาคาร ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันฯ พร้อมบัตรโรงพยาบาล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก
กรุณาติดต่อที่อาคาร ภปร ชั้น 7
โทร 02 256 5298
นัดหมายล่วงหน้าที่ศุนย์ตรวจสุขภาพ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย
โทร. 02 256 5427, 02 256 5076 โทร.02 256 4863, 02 256 4843
หรือ E-mail : Checkup.chula@gmail.com

 

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันตรวจสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ควรอดนอนเพราะจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย  และควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญคือ ควรทำตัวให้เหมือนปกติก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรควบคุมตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด และให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องที่สุด  นอกจากนี้ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆสำหรับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • การตรวจเลือด เฉพาะผู้ที่ต้องการตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด  งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของคืนก่อนวันตรวจ
 • การตรวจปัสสาวะ เก็บปัสสาวะตอนเช้า ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ โดยล้างมือ-ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางก่อนที่จะปัสสาวะสุด เก็บปัสสาวะใส่ภาชนะ ประมาณ ½ กล่อง (ปิดฝาให้สนิท)

           **สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดไปก่อนอย่างน้อย 3 วัน หรือถ้าต้องการตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 • การตรวจอุจจาระ เก็บอุจจาระตอนเช้าวันตรวจใส่ภาชนะ ประมาณ ¼ กล่อง (ประมาณหัวแม่มือ)
 • การเอกซเรย์ปอด

           **สุภาพสตรี : ให้เปลี่ยนสวมเสื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยถอดสร้อยคอ-เสื้อชั้นใน (ยกทรง) ออก เพื่อป้องกันมิให้ตะขอ หรือโครงเสื้อในบังปอด

ข้อควรระวัง 

 • สุภาพสตรีตั้งครรภ์งดเอกซเรย์
 • สุภาพบุรุษควรถอดเสื้อและสร้อยคอ

 

การตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เป็นการช่วยค้นหาโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ทำให้ทราบภาวะสุขภาพ  ช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดและสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ

 1.  โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี

 2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

 3. โปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะทางประเภทอื่น ๆ

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และโปรแกรมการตรวจสุขภาพเฉพาะทางประเภทอื่นๆ ได้ที่
  หน่วยเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16
  โทรศัพท์ 02 256 5425, 02 256 5427, 02 2565076

  เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 07.30-15.00 น.

ปัจจุบันแนวคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพเปลี่ยนไป จากการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย เป็นการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งในการค้นหา ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ให้บริการ ดังนี้

รายการ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4 โปรแกรม 5
อายุ < 35 ปี อายุ > 35 ปี
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ตรวจเอกซเรย์ เพื่อดูสภาพปอด (CHEST X-RAY)

ตรวจปัสสาวะ (URINE EXAMINATION)

ตรวจอุจจาระ (STOOL EXAMINATION)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจสมรรถภาพของไต (BUN)

ตรวจสมรรถภาพของไต (Creathinine)

ตรวจสมรรถภาพของตับ (SGOT)

ตรวจสมรรถภาพของตับ (SGPT)

ตรวจสมรรถภาพของตับ (ALKALINE PHOSPHATASE)

ตรวจกรดยูริค (URIC ACID)

ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (CHOLESTEROL)

ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (TRIGLYCERIDE)

ตรวจปริมาณไขมันในเลือดชนิดดี (HDL)

ตรวจปริมาณไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, AntiHBs, AntiHBc)

ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (AntiHAVIgG)

ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (AntiHCV)

ตรวจไทรอยด์ (FT3, FT4, TSH)

ตรวจหามะเร็งในตับ (AFP)

ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)

ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) เฉพาะสุภาพบุรุษ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก**

(ตรวจภายในและ Thin Prep) เฉพาะสุภาพสตรี
ค่าบริการรวมเหมาจ่ายต่อท่าน 1,050.00 1,500.00 3,010.00 3,390.00 4,360.00

** กรณีประสงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดหมายวันและเวลา

ดาวน์โหลด:แบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร 14 ชั้น ชั้น 1 (ถนนอังรีดูนังต์ ประตู15)
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-256-4863, 02-256-4843
Email : checkup.chula@gmail.com

เวลาทำการ 07.30 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)