จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม

สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ จำนวน 1 คัน
ยกเลิกการประกวดราคาจ้าง ระบบสายโทรศัพท์(Fiber Optic)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2
สอบราคาจะซื้อจะขายกล่องพลาสติกใส่อาหาร และชุดช้อน-ส้อมพลาสติกพร้อมทิชชู่
จ้างควบคุมงานโครงสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศฯสเต็มเซลล์ และเซลล์บำบัด 8C STEMCELL อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกวดราคาการจ้างเหมาจัดการอาคารและดูแลงานบำรุงรักษาอาหารและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมอาคาร อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยวิธีการประกวดราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาการจัดทำสิ่งมงคลสักการะล้อมกรอบทองคำ สำหรับผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2563
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย เสื้อคลุม ถุงสำหรับใส่ผ้าเปื้อน และผ้าลูบตัว ของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศเพิ่มเติม งานจ้างปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคา
ประกาศเพิ่มเติม งานจ้างปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและคัคณางค์ 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา
จ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยวิธีประกวดราคา

เมษายน

ประกวดราคาจ้างระบบสายโทรศัพท์ (Fiber Optic)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ควบคุมงานปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ 14C ธาราบำบัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ แขวงปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ควบคุมงานปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ โดยวิธีคัคเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
จ้างควบคุมงานปรับปรุงปคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ยกเลิกประกาศจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

มีนาคม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ควบคุมงานปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2 โดยวิธีคัคเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ผู้เสนอให้บริการไม่ผ่านคุณสมบัติด้านผลงาน
ประกวดราคาจ้างงานจัดหาและติดตั้ง Balancing Valves ระบบปรับอากาศแบบ SMAC ในพื้นที่พิเศษ (ห้องผ่าตัดและพื้นที่ ER) Phase 1
สอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูง 9C-ATMP อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยวิธีประกวดราคา
สอบราคาการจัดทำต้นฉบับหนังสือชุดจดหมายเหตุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
จ้างควบคุมงานปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศจ้างผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูง 9C-ATMP อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ 14C ธาราบำบัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ยกเลิกประกาศจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศสเต็มเซลล์ และเซลล์บำบัด 8C STEMCELL โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

กุมภาพันธ์

สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติกมีฝาปิด แบบมีล้อ สีน้ำเงิน จำนวน 300 ถัง
สอบราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับคนไข้ ประจำปี 2563
ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อบริหารจัดการและจำหน่ายอาหารศูนย์อาหาร ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย เสื้อคลุม ถุงสำหรับใส่ผ้าเปื้อน และผ้าลูบตัว
ประกวดราคาซื้อผ้าห่มขนหนู ปลอกหมอน ผ้าขนหนูเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ และผ้าฝ้าย
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ล้างตัว ล้างรถแผนกฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

มกราคม

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ 9C-ATMP อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยวิธีประกวดราคา
จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ 9C-ATMP อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทน
การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารชีวานามัย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สเต็มเซลล์ และเซลล์บำบัด 8C STEMCELL
จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สเต็มเซลล์ และเซลล์บำบัด 8C STEMCELL
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ อาคาร สก.
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) เพื่อรองรับเครื่อง CATHLAB หมายเลข 3 และ 4 พื้นที่ 4A ศูนย์โรคหัวใจ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ธันวาคม

สอบราคาจ้างพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์โรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี
สอบราคาจ้างบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้าดับเพลิงและเครื่องสูบน้ารักษาแรงดัน
สอบราคาจ้างผลิตถุงหูหิ้วบรรจุยาผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

พฤศจิกายน

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับ-ส่งสิ่งของและการปฏิบัติงานขนส่งด้านอื่นๆ ของฝ่ายบริหารระบบขนส่งกลาง

ตุลาคม

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสด อาหารแห้ง (พัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ)
ประกาศยกเลิกประกวดราคา จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพัก 4240

กันยายน

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
การประมูลเศษอาหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสด อาหารแห้ง(พัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ)
ประกวดราคาจะซื้อจะขายข้าวหอมมะลิและปลายข้าว
ประกวดราคาจะซื้อจะขายพัสดุและอาหารแปรรูป
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารทางสายให้อาหาร
สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบราคาจ้างทำต้นฉบับและผลิตสปอตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจดัการ อาคารหอพัก 4240
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ประจำ ปีงบประมาณ 2563
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ, พัดลมระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563

สิงหาคม

ประกวดราคาจ้างชุดป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์(KIOSK)
ประกวดราคาจ้างชุดป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (KIOSK)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับระบบจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฯ
สอบราคาจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก และแมลงบิน
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและทำลายขยะเคมีบำบัด, ขยะอันตรายทั่วไป
ประกวดราคาจ้างระบบ Teleconference system เพื่อสื่อสารกับเครือข่าย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์วารสาร ฬ. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกวดราคาจัดจ้างการบริการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สุขภาพ ผ่าน Line Offical Chulahospital ฯ
ประกวดราคาจัดจ้างงานผลิตสื่อวีดิทัศน์รายการ ติดจอ ฬ.ฯ
ประกวดราคาระบบ Teleconference system เพื่อสื่อสารกับเครือข่าย
สอบราคาจ้างทำต้นฉบับและผลิตสปอตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฯ

กรกฎาคม

การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม และขนม ณ อาคารนวมินทราชินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อให้บริการจำหน่ายนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ภายในโรงพบาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชายและเจ้าหน้าที่ประจำหญิง ปฏิบัติงานด้านสายสนับสนุนบริหารและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสด อาหารแห้ง
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารว่าง
สอบราคาซื้อกล่องใส่วัสดุมีคมติดเชื้อ สีแดง
สอบราคาจะซื้อจะขายสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน ครึ่ง A4
สอบราคาจะซื้อจะขายถุงพลาสติกใส่ผ้าเปื้อน
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว
สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกวดราคาจะซื้อจะขายกระดาษชำระม้วนใหญ่ และกระดาษเช็ดมือ
ประกวดราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มถุงชนิดต่าง ๆ

มิถุนายน

สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ประกวดราคา งานจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ DORMA รุ่น SE200-2 (แบบไม่รวมอะไหล่)
ประกวดราคางานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server ขอศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับรายงานข้อมูลผลวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) พื้นที่ชั้น M ฝั่ง อาคารรักษาพยาบาลรวม
สอบราคาจ้างทำสิ่งมงคลศักการะกรอบทอง สำหรับผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2562
สอบราคาจ้างทำสิ่งมงคลสักการะล้อมกรอบทองคำ สำหรับผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2562

พฤษภาคม

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เมษายน

สอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบลูกจ้างประจำสีกากี ประจำปีงบประมาณ 2562

มีนาคม

ประกวดราคาจ้างตัดเสื้อแจ๊กเก็ตพร้อมตราสัญลักษณ์
สอบราคาซื้อวิทยุชนิดมือถือ ระบบDigital
ประกาศ เรื่อง งานจ้างก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมโทรม

กุมภาพันธ์

ประกวดราคาจัดจ้างงานผลิตสื่อวีดีทัศน์รายการ ติดจอ ฬ. จำนวน 50 ตอน
ประกาศงานจ้างเหมางานการก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

มกราคม

ประกวดราคาซื้อผ้าขนหนู ปลอกหมอน ปลอกหมอนสีเขียว และผ้านาโนของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย ถุงผ้า ผ้าปูเตียงสีเขียว ผ้าคลุมคนไข้ และเสื้อกาวน์ของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่มแบบ 2 ชั้น
สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง

ธันวาคม

สอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่าง ๆ
สอบราคาซื้อรถเข็นผ้าแบบทึบทรงสูง

พฤศจิกายน

ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารว่าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประกาศจ้างเหมางานจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบแสดงผลการจอดรถ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจ้างจัดทำไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์

กันยายน

ประกวดราคางานปรับปรุงพื้นที่ 14C ธาราบำบัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ครั้งที่3
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก
ประกวดราคาจ้างทำชุดเซ็ทกระเป๋าสำหรับผู้ป่วย VIP

สิงหาคม

ประกวดราคาซื้อพัสดุและอาหารแปรรูป
รับสมัครร้านอาหารเพื่อจัดอาหารว่างบรรจุกล่อง สำหรับงานประชุม ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับสมัครร้านอาหารเพื่อจัดบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับคนไข้ ประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับ-ส่งสิ่งของและการปฏิบัติงานขนส่งด้านอื่น ๆ
ประกวดราคาจ้างดำเนินการให้บริการเผยแพร่ช่องทางและจัดทำเนื้อหาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Line Official
สอบราคาชื้อรถตู้โดยสาร
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงราคาพื้นที่ล้างตัว ล้างรถแผนกฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์วารสาร ฬ. ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ
ประกวดราคาจะซื้อจะขายน้ำยาประกอบการซัก
ประกาศประกวดราคาางานปรับปรุงพื้นที่ 14C ธาราบำบัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

กรกฎาคม

การประมูลเศษอาหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สอบราคาซื้อกล่องใส่วัสดุมีคมติดเชื้อและถุงพลาสติกใส่ผ้าเปื้อน
สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้านครึ่งหน้าA4
ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง และผ้าม่านกันหน้าต่าง สำหรับอาคารภูมิสิรัมังคลานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาจัดการอาคาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสด อาหารแห้ง ประจำงวดระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ประกวดราคางานปรับปรุงพื้นที่ล้างตัว ล้างรถแผนกฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

มิถุนายน

ประกวดราคาโปรแกรมประเมินผลทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สอบราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับคนไข้ ประจำปี2561
สอบราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรอง
ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง และผ้าม่านกั้นหน้าต่าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายสำหรับป้องกัน และรักษาความปลอดภัยภายใน
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้

พฤษภาคม

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอม โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสารสนเทศ ปี 2561
สอบราคาจ้างทำสิ่งมงคลสักการะล้อมกรอบทองคำ สำหรับผู้เกษียรอายุการทำงานประจำปี 2561
ประกวดราคาจ้างจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาชื้อรถตู้โดยสาร

เมษายน

ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชาย หญิง จำนวน 1 รายการ

มีนาคม

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาซื้อตู้อุ่นผ้า จำนวน 16 ตู้
สอบราคาจ้างตัดผ้าปูรถนอนมัดมุมสีฟ้าน้ำทะเล ของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์ไร้สาย

กุมภาพันธ์

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาจอประชาสัมพันธ์ แบบ Digital Signage สำหรับงานระบบ HIS ปี 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มทางการแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย และเสื้อกาวน์ ของหน่วยแม่บ้านประจำปีงบประมาณ 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะบริการอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(UTP) และปลั๊กไฟฟ้าปี 2561
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบสารสนเทศ HIS ปี 2561
สอบราคาจ้างตัดเสื้อสูทตัวสั้น แขนยาว และเสื้อกาวน์ตัวยาว แขนยาว ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาจ้างตัดเสื้อเครื่องแบบลูกจ้างประจำสีกากี ประจำงบประมาณ 2561

มกราคม

ประกวดราคาชื้อกระดาษเช็ดมือ
สอบราคาซื้อเครื่อง Tablet
สอบราคาจ้างตัดผ้าสำหรับห้องผ่าตัด และผ้าปูรถนอนรัดมุมสีฟ้าน้ำทะเลของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาชื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ธันวาคม

ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ
ประกวดราคางานจ้างเหมาจัดการอาคาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Application Integeration (EAI)