จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะบริการอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(UTP) และปลั๊กไฟฟ้าปี 2561
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบสารสนเทศ HIS ปี 2561
สอบราคาจ้างตัดเสื้อสูทตัวสั้น แขนยาว และเสื้อกาวน์ตัวยาว แขนยาว ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาจ้างตัดเสื้อเครื่องแบบลูกจ้างประจำสีกากี ประจำงบประมาณ 2561

มกราคม

ประกวดราคาชื้อกระดาษเช็ดมือ
สอบราคาซื้อเครื่อง Tablet
สอบราคาจ้างตัดผ้าสำหรับห้องผ่าตัด และผ้าปูรถนอนรัดมุมสีฟ้าน้ำทะเลของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาชื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ธันวาคม

ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ
ประกวดราคางานจ้างเหมาจัดการอาคาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Application Integeration (EAI)