จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน

ประกวดราคา งานจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ DORMA รุ่น SE200-2 (แบบไม่รวมอะไหล่)
ประกวดราคางานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server ขอศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับรายงานข้อมูลผลวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) พื้นที่ชั้น M ฝั่ง อาคารรักษาพยาบาลรวม
สอบราคาจ้างทำสิ่งมงคลศักการะกรอบทอง สำหรับผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2562
สอบราคาจ้างทำสิ่งมงคลสักการะล้อมกรอบทองคำ สำหรับผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2562

พฤษภาคม

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เมษายน

สอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบลูกจ้างประจำสีกากี ประจำปีงบประมาณ 2562

มีนาคม

ประกวดราคาจ้างตัดเสื้อแจ๊กเก็ตพร้อมตราสัญลักษณ์
สอบราคาซื้อวิทยุชนิดมือถือ ระบบDigital
ประกาศ เรื่อง งานจ้างก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมโทรม

กุมภาพันธ์

ประกวดราคาจัดจ้างงานผลิตสื่อวีดีทัศน์รายการ ติดจอ ฬ. จำนวน 50 ตอน
ประกาศงานจ้างเหมางานการก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

มกราคม

ประกวดราคาซื้อผ้าขนหนู ปลอกหมอน ปลอกหมอนสีเขียว และผ้านาโนของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย ถุงผ้า ผ้าปูเตียงสีเขียว ผ้าคลุมคนไข้ และเสื้อกาวน์ของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่มแบบ 2 ชั้น
สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง

ธันวาคม

สอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่าง ๆ
สอบราคาซื้อรถเข็นผ้าแบบทึบทรงสูง

พฤศจิกายน

ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารว่าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประกาศจ้างเหมางานจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบแสดงผลการจอดรถ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจ้างจัดทำไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์

กันยายน

ประกวดราคางานปรับปรุงพื้นที่ 14C ธาราบำบัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ครั้งที่3
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก
ประกวดราคาจ้างทำชุดเซ็ทกระเป๋าสำหรับผู้ป่วย VIP

สิงหาคม

ประกวดราคาซื้อพัสดุและอาหารแปรรูป
รับสมัครร้านอาหารเพื่อจัดอาหารว่างบรรจุกล่อง สำหรับงานประชุม ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับสมัครร้านอาหารเพื่อจัดบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประกวดราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับคนไข้ ประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับ-ส่งสิ่งของและการปฏิบัติงานขนส่งด้านอื่น ๆ
ประกวดราคาจ้างดำเนินการให้บริการเผยแพร่ช่องทางและจัดทำเนื้อหาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Line Official
สอบราคาชื้อรถตู้โดยสาร
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงราคาพื้นที่ล้างตัว ล้างรถแผนกฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจราจร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์วารสาร ฬ. ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ
ประกวดราคาจะซื้อจะขายน้ำยาประกอบการซัก
ประกาศประกวดราคาางานปรับปรุงพื้นที่ 14C ธาราบำบัด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

กรกฎาคม

การประมูลเศษอาหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สอบราคาซื้อกล่องใส่วัสดุมีคมติดเชื้อและถุงพลาสติกใส่ผ้าเปื้อน
สอบราคาซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้านครึ่งหน้าA4
ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง และผ้าม่านกันหน้าต่าง สำหรับอาคารภูมิสิรัมังคลานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาจัดการอาคาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสด อาหารแห้ง ประจำงวดระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ประกวดราคางานปรับปรุงพื้นที่ล้างตัว ล้างรถแผนกฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

มิถุนายน

ประกวดราคาโปรแกรมประเมินผลทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สอบราคาซื้อสายรัดข้อมือสำหรับคนไข้ ประจำปี2561
สอบราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรอง
ประกวดราคาจ้างจัดทำผ้าม่านกั้นเตียง และผ้าม่านกั้นหน้าต่าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายสำหรับป้องกัน และรักษาความปลอดภัยภายใน
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้

พฤษภาคม

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอม โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสารสนเทศ ปี 2561
สอบราคาจ้างทำสิ่งมงคลสักการะล้อมกรอบทองคำ สำหรับผู้เกษียรอายุการทำงานประจำปี 2561
ประกวดราคาจ้างจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาชื้อรถตู้โดยสาร

เมษายน

ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำชาย หญิง จำนวน 1 รายการ

มีนาคม

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาซื้อตู้อุ่นผ้า จำนวน 16 ตู้
สอบราคาจ้างตัดผ้าปูรถนอนมัดมุมสีฟ้าน้ำทะเล ของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์ไร้สาย

กุมภาพันธ์

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาจอประชาสัมพันธ์ แบบ Digital Signage สำหรับงานระบบ HIS ปี 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มทางการแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย และเสื้อกาวน์ ของหน่วยแม่บ้านประจำปีงบประมาณ 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างภาชนะบริการอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(UTP) และปลั๊กไฟฟ้าปี 2561
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย
ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบสารสนเทศ HIS ปี 2561
สอบราคาจ้างตัดเสื้อสูทตัวสั้น แขนยาว และเสื้อกาวน์ตัวยาว แขนยาว ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาจ้างตัดเสื้อเครื่องแบบลูกจ้างประจำสีกากี ประจำงบประมาณ 2561

มกราคม

ประกวดราคาชื้อกระดาษเช็ดมือ
สอบราคาซื้อเครื่อง Tablet
สอบราคาจ้างตัดผ้าสำหรับห้องผ่าตัด และผ้าปูรถนอนรัดมุมสีฟ้าน้ำทะเลของหน่วยแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สอบราคาชื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ธันวาคม

ประกวดราคาการจ้างจัดทำห้องแถลงข่าวและห้องสตูดิโอ
ประกวดราคางานจ้างเหมาจัดการอาคาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Application Integeration (EAI)