ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

 

บริการรักษาผู้ป่วย โรคลมชัก ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

โรคลมชักเป็นภาวะที่เซลล์สมองปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมามากผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บในวัยเด็กทำให้สมองขาดออกซิเจน หรือเกิดหลังจากอุบัติเหตุทางสมอง หรืออาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง พยาธิสมอง หรือโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกในผู้สูงวัย และบางรายอาจเกิดจากกรรมพันธุ์

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มต้นจากการเป็น “โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร” รวมทั้งพัฒนาการรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่แรกที่ริเริ่มการผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 1,000 ราย

 

ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นที่แรกที่ริเริ่มการผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 1,000 ราย

 

เกี่ยวกับศูนย์

 

อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย แพทย์ประสาทวิทยาด้านโรคลมชักในผู้ใหญ่ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้มีการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยระบุจุดกำเนิดการชัก ในผู้ป่วยที่มีอาการชักแบบซับซ้อนที่ดื้อยาหลายชนิด เครื่องมือดังกล่าวคือ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบละเอียด (256-channel Dense Array Electroencephalography : dEEG) เครื่องมือนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถผ่าตัดได้แม่นยำขึ้นในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคมาก และมีความยากในการระบุจุดกำเนิดการชักเพื่อการผ่าตัด ข้อมูลที่ได้จากการตรวจด้วยเครื่องมือนี้จะถูกนำมาประกอบในการพิจารณารูปแบบและวิธีการผ่าตัด ซึ่งการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยในการผ่าตัดผู้ป่วย จะได้รับผลข้างเคียงจากการผ่าตัดน้อยลง และยังช่วยลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วยด้วย โดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลได้จัดส่งทีมแพทย์ของศูนย์ไปศึกษาการตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง ณ โรงพยาบาล Seirei Hamamatsu General Hospital ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในทวีปเอเชียที่มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือนี้(dEEG)ในผู้ป่วยลมชัก

 

จัดทำวิดีโอแอนิเมชั่นที่เข้าใจง่ายเพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่เด็กๆ และหน่วยงานทั่วไปให้รู้เท่าทันโรคลมชักและสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

นอกจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศของศูนย์โรคลมชักครบวงจรแห่งนี้แล้ว การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชักให้กับคนในสังคม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของศูนย์ฯ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดทำวิดีโอแอนิเมชั่นที่เข้าใจง่ายเพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่เด็กๆ และหน่วยงานทั่วไปให้รู้เท่าทันโรคลมชักและสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเตรียมเผยแพร่ในวงกว้างผ่านทางสื่อออนไลน์ต่อไป

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 7
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 80726

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์โรคลมชักครบวงจร

Pin It on Pinterest