ข่าวประชาสัมพันธ์

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

กิจกรรมร้องเพลงส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อมมอบของขวัญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปี 2560 และ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย จัดทำบุญเลี้ยงพระ ท่านพระประกาศพุทธกิจ (ท่านเจ้าคุณวีระ อภิวีโร) พร้อมให้ศีล เจริญพรพุทธมนต์ รับพร และ กล่าวสัมโนทนียกถาอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2560 และต้อนรับปีใหม่ 2561

บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวฉัตรจุฑามาส บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณบัลลังค์ ฉัตรจุฑามาศ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านความเสี่ยง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาลพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธาน ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์

โรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเสี่ยง ให้การต้อนรับ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะ

รับมอบพื้นที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบ พื้นที่ในโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คุณเฉลิมพล วังวิทยา และ คุณวิไล วังวิทยา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน บริจาค

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ( วตท.22 ) บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีและขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

“Love and Share” ความงดงามแห่งการให้ สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Love and Share”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “บ้านบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

สภากาชาดเมียนมาร์เยี่ยมชม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับต้อนรับ Prof. Dr. Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์  Prof. Dr. Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ  Dr. Amaya Maw-Naing สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 4 ตอน ” คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง”

ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด.ช. ธนวิน  ธนพรธวัล อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิด“ ห้องคริสต์ศาสนา” ศูนย์รวมทางใจเพื่อคริสตชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจห้องคริสต์ศาสนา “ห้องเปี่ยมรัก” เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แถลงข่าว “ความสำเร็จคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแถลงข่าว “ความสำเร็จคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลว” โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน พศ. 2560 กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ ฝ่ายอายุรศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ใจถึงใจ ปี 2” (Heart Failure Patient Appreciation Day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดงาน

วันมหาธีราชเจ้า

นางสาววรมน เดชเมธาวีพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมทบทุนเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คุณไพศาล มงคลประดิษฐ บริจาคเงินจำนวน 240,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนเพื่อเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. คุณภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล บริจาคเงินจำนวน 78,888 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ดูงานส่วนสนับสนุนทางการแพทย์

นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย และนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายการพยาบาล นำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ “ การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (ผลงาน PI-2W ) ” โดยมี นางสาวทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารจอดรถหลังที่ 3

ผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

แถลงข่าว “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต”

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จัด  “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต” โดยศิลปินวงคาราบาว เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ 42 โรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน

กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 81 ปี

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 9 “World Stroke Day 2017”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 9 World Stroke Day 2017  “โรคหลอดเลือดสมอง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรอดไว ยิ่งห่างไกลจากอัมพาต”

“จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี “จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล”

พิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ คณาจารย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ร่วมวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ”

แถลงข่าวพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน

นิทรรศการภาพ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร”

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพ “จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร”

มุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง กราบถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต