ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ

พระอธิการวรพจน์ อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดป่าบุญคุ้มเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาคเงิน จำนวน 176,830 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น” จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สมทบทุนเพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธิไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดโทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL)

ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และสาธิตวิธีการใช้งาน โทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร

มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ (พรประภา) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) นำมูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินจำนวน 20,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อและสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เปิดโครงการ CHULA CARE เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ CHULA CARE พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยยกระดับการให้บริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล

มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง”

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง (Senior Nurse Manager Skill Development Program )”

บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ครอบครัวเดชาวิจิตร มอบเงินจำนวน 4,226,270 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ Digital Social Innovation 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation 2018

เสวนา “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่”

เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่” เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีบำเพ็ญกุศล วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศล

จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

นางสาวละไม สุติเชวงกุล บริจาคเงินจำนวน 321,000 บาท สมทบทุนกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

HIV Run 2018

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ศาลาภิรมย์ภักดี (แปดเหลี่ยม) สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
05.00 – 09.00 น.

สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสุรพงศ์ สุวรรณกวิน และ นายสมภพ สุวรรณกวิน บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก

บริษัท อีซุซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นพ.วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ และ พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก มูลค่า 170,000 บาท

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาฯ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

สมทบทุนกองทุน ฯพณฯองคมนตรี ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ และนายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท

รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ได้รับโล่รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

แถลงข่าวประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 55

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ประธานฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

การพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตสู่จิตอาสาต้นแบบ

คลินิคผู้สูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตสู่จิตอาสาต้นแบบ

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นางทัศนีย์ ดลเฉลิมพรรค บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่

เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ (ภายใต้โครงการ Chula Perfect Health)

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lean in Healthcare โดยมี ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ และ ทีม Lean Facilitator เป็นวิทยากรบรรยาย

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา

สมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย พันตรี ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะกรรมการ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

พิธีผูกข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีผูกข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

ศึกษาดูงานการบริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นำคณะบุคคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานระบบการบริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ระดับ Premium ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ปธพ.6 (กลุ่มกฤษณา) บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 และ กลุ่มกฤษณา (ปธพ.6) บริจาค เครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทากันยุง

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทากันยุง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง

ครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991)บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

นางปัทมา วงศ์วารี ในนาม บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชมพูนุช – นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง ” Transforming Nursing Roles in Precision Nursing “

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอานันทมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ”

สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย จัดซื้อรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ เนาถาวร – คุณสมิทธิ เนาถาวร และบริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,450,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย (สำหรับจัดซื้อรถตู้ รับ–ส่ง ผู้ป่วย)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ตอน “เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล”

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2561

Gap Assessment (Advanced HA) ครั้งที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สมทบทุนสนับสนุนหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณพิศมร สามนปาล บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสนับสนุนหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 104 ปี


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยาวชนจิตอาสา มอบรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ

ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วย

บริจาคเงินซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

บริจาคเงิน สำหรับฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Transforming Nursing Roles in Precision Nursing”

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 

ตลาดนัดสุขภาพ ( Health Day Forum )

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดสุขภาพ” Health Day Forum ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดนตรีเยาวชนจิตอาสา

ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา อายุ 9 ขวบ นักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา อายุ 12 ขวบ นักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปทุมวัน จิตอาสาเล่นเปียโน พร้อมด้วย ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล อายุ 9 ขวบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตอาสาเล่นดนตรีกู่เจิง สร้างความสุขด้วยดนตรีให้แก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Update แนวทางการรับแพทย์ 2 สังกัด

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2561 เรื่อง ” รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO15189, ISO15190

คณะกรรมการระบบห้องปฏิบัติการ จัดการประชุม ” พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO15189 , ISO15190 ” ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนเทคนิคการบริการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Workshop การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อสรุปปัญหาความต้องการและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

นิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก รอยยิ้มแห่งการให้และจิตอาสา

วันกาชาดโลกในปี 2561 ยังคงนำเสนอถึงความเข้มแข็งในการทำงานของอาสาสมัครที่มีอยู่ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Everywhere for everyone-กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายในการปฏิบัติงานและความเป็นสากล

พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี

บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบเข็มอุณาโลมทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ

เครือข่ายนักเรียนเก่า อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษา บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

เครือข่ายนักเรียนเก่า อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา “โครงการเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยชีวิต”

มุทิตาสักการะ
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และคณะ น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และรองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมทบทุนภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
และสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจาก นางจิตรรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์ และนางสาวมณีรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์

กราบรดน้ำขอพร ผู้บริหารสภากาชาดไทย

เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีกราบรดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการปฎิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับ

“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงศ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร

พิธีปล่อยคาราวาน “คลินิกเคลื่อนที่”ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

พิธีลงนามถวายพระพร อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันที่ 2 เมษายน 2561  สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย และนำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)  ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้โดยสาร และประชาชนในพื้นที่

เปิด “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง”แห่งแรกในประเทศไทย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง” โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและ Noninvasive โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสระบุรี ดูงาน Corporate Image & Brand Management โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี พญ.ปิยชนก ทศพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลสระบุรี และคณะ จำนวน 18 คน

แถลงข่าว จัดทีมแพทย์ “คลินิกเคลื่อนที่”ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ..ฟรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานแถลงข่าว  “คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี จัดแสดงดนตรีอังกะลุง

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ชั้น 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแสดงดนตรีอังกะลุง โดยสมาชิกชมรมคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ฯ

งานเสวนา
“ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดเสวนาเรื่อง “ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำนวัตกรรมการทำหมันสุนัขโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยมี ศ.นพสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2561

รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้านสังกัดมหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการ โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

งานเสวนาภาคประชาชน โรคกระจกตาโก่ง : KC Family Day

ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง โรคกระจกตาโก่ง โดยจัดกิจกรรมภาคประชาชนภายใต้ชื่อ “KC Family Day”

พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” ภายใต้ โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

World Kidney Day 2018 : โรคไตกับผู้หญิง

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2561

โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณาจารย์ และคณะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (STEAM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง  จำนวน 24 คน เยี่ยมชมหน่วยงานบริการผู้ป่วยภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ฯ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวรายงาน

กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.  ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์

คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล  คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ และ คุณโชคชัย เศรษฐีวรรณ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ศาลาทินทัต

คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริจาคเครื่องมือแพทย์

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครือข่ายองค์กรแพทย์จุฬา -รามาธิบดี

รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

ไขความลับ ! ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว ไขความลับ … ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย จากการถอดรหัสพันธุกรรม ในคนไทยกว่า 750 คน ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่และการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน

สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย Wong Ee Yung Dennis และ นางสาวมันทินี เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลในระดับโมเลกุลมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบ การรักษา การเลือกใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกลับเป็นซ้ำอีก