ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991)บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

นางปัทมา วงศ์วารี ในนาม บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชมพูนุช – นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง ” Transforming Nursing Roles in Precision Nursing “

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอานันทมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ”

สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย จัดซื้อรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ เนาถาวร – คุณสมิทธิ เนาถาวร และบริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,450,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย (สำหรับจัดซื้อรถตู้ รับ–ส่ง ผู้ป่วย)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ตอน “เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล”

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2561

Gap Assessment (Advanced HA) ครั้งที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สมทบทุนสนับสนุนหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณพิศมร สามนปาล บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสนับสนุนหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 104 ปี


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยาวชนจิตอาสา มอบรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ

ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วย

บริจาคเงินซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

บริจาคเงิน สำหรับฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Transforming Nursing Roles in Precision Nursing”

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 

ตลาดนัดสุขภาพ ( Health Day Forum )

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดสุขภาพ” Health Day Forum ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดนตรีเยาวชนจิตอาสา

ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา อายุ 9 ขวบ นักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา อายุ 12 ขวบ นักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปทุมวัน จิตอาสาเล่นเปียโน พร้อมด้วย ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล อายุ 9 ขวบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตอาสาเล่นดนตรีกู่เจิง สร้างความสุขด้วยดนตรีให้แก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Update แนวทางการรับแพทย์ 2 สังกัด

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมสมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2561 เรื่อง ” รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO15189, ISO15190

คณะกรรมการระบบห้องปฏิบัติการ จัดการประชุม ” พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO15189 , ISO15190 ” ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนเทคนิคการบริการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Workshop การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อสรุปปัญหาความต้องการและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

นิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก รอยยิ้มแห่งการให้และจิตอาสา

วันกาชาดโลกในปี 2561 ยังคงนำเสนอถึงความเข้มแข็งในการทำงานของอาสาสมัครที่มีอยู่ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Everywhere for everyone-กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายในการปฏิบัติงานและความเป็นสากล

พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โดยมีญาติของอาจารย์ใหญ่และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี

บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 125 ปี สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบเข็มอุณาโลมทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ

เครือข่ายนักเรียนเก่า อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษา บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

เครือข่ายนักเรียนเก่า อาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา “โครงการเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยชีวิต”

มุทิตาสักการะ
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และคณะ น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และรองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมทบทุนภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
และสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจาก นางจิตรรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์ และนางสาวมณีรัตน์ ไชยพฤทธิพงศ์

กราบรดน้ำขอพร ผู้บริหารสภากาชาดไทย

เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีกราบรดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการปฎิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับ

“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงศ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร

พิธีปล่อยคาราวาน “คลินิกเคลื่อนที่”ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

พิธีลงนามถวายพระพร อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันที่ 2 เมษายน 2561  สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย และนำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)  ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดกิจกรรม “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้โดยสาร และประชาชนในพื้นที่

เปิด “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง”แห่งแรกในประเทศไทย

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง” โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและ Noninvasive โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสระบุรี ดูงาน Corporate Image & Brand Management โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ นพ.อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี พญ.ปิยชนก ทศพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลสระบุรี และคณะ จำนวน 18 คน

แถลงข่าว จัดทีมแพทย์ “คลินิกเคลื่อนที่”ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ..ฟรี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานแถลงข่าว  “คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี จัดแสดงดนตรีอังกะลุง

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ชั้น 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแสดงดนตรีอังกะลุง โดยสมาชิกชมรมคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี ฯ

งานเสวนา
“ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดเสวนาเรื่อง “ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำนวัตกรรมการทำหมันสุนัขโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยมี ศ.นพสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ CHULA’S DIAMOND ประจำปี 2561

รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้านสังกัดมหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการ โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus Workshop)

งานเสวนาภาคประชาชน โรคกระจกตาโก่ง : KC Family Day

ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง โรคกระจกตาโก่ง โดยจัดกิจกรรมภาคประชาชนภายใต้ชื่อ “KC Family Day”

พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” ภายใต้ โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

World Kidney Day 2018 : โรคไตกับผู้หญิง

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2561

โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณาจารย์ และคณะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (STEAM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง  จำนวน 24 คน เยี่ยมชมหน่วยงานบริการผู้ป่วยภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ฯ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวรายงาน

กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.  ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์

คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล  คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ และ คุณโชคชัย เศรษฐีวรรณ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ วันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ศาลาทินทัต

คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริจาคเครื่องมือแพทย์

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครือข่ายองค์กรแพทย์จุฬา -รามาธิบดี

รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

ไขความลับ ! ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว ไขความลับ … ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย จากการถอดรหัสพันธุกรรม ในคนไทยกว่า 750 คน ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่และการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน

สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย Wong Ee Yung Dennis และ นางสาวมันทินี เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาการวิจัยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลในระดับโมเลกุลมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบ การรักษา การเลือกใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกลับเป็นซ้ำอีก

คณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อิทธพร ธนะเจริญ ประธานหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  และ พล.ต. นพ.พีระพล ปกป้อง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) นำคณะผู้บริหารหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6) ซึ่งจัดโดยแพทยสภา

กิจกรรมสัปดาห์ “วันนอนหลับโลก” (World Sleep Day 2018)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์นิทราเวช ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018” สร้างความตระหนักเรื่องการนอนหลับอย่างถูกวิธีพิชิตโรคร้าย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพิธีบังสกุลอุทิศแด่ผู้วายชนม์

สมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร ภปร


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณเอื้อมพร บุญธรรม บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการพัฒนาอาคาร ฉลอง 60 ปีครองราชย์ อาคาร ภปร โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาทินทัต

รายได้เพื่อการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสั่งจอง ผ้าพันคอไหมซาติน ลายดอกราชพฤกษ์ (สีเหลือง) ภาพเขียนสีน้ำ ขนาด 1 x 1 เมตร จาก อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินสีน้ำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Geriatric Nursing Course for Nurses

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ Temasek Foundation International and Tan Tock Seng Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TFI Geriatric Nursing Course for Nurses เพื่อศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล และการพยาบาลผู้สูงอายุ

การบรรยาย Development of Pallative Care Services in Singapore

ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย จัดการบรรยาย เรื่อง ” Development of Pallative Care Services in Singapore ” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Patricia Neo จาก Assisi Hospice

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) รับผู้ยากไร้มะเร็งเต้านม…ฟรี

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ยากไร้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการรักษาจากที่ใดมาก่อน จำนวน 44 ราย เข้าร่วม “โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”

สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบสวัสดีปีใหม่ 2561 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการ 8th Asia-Pacific Otology Neurotology Conference , APON 2018

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ 8th Asia-Pacific Otology Neurotology Conference, APON 2018 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 63 ระหว่างวัน 25-26 มกราคม 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม

การเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการขอรับรองกระบวนการคุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วัคซีนไข้เลือดออก…เรื่องจริงที่ควรรู้

คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรแพทย์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการวาระพิเศษ เรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก…เรื่องจริงที่ควรรู้”

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

กิจกรรมร้องเพลงส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2561

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร้องเพลงอวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อมมอบของขวัญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปี 2560 และ ต้อนรับปีใหม่ 2561

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย จัดทำบุญเลี้ยงพระ ท่านพระประกาศพุทธกิจ (ท่านเจ้าคุณวีระ อภิวีโร) พร้อมให้ศีล เจริญพรพุทธมนต์ รับพร และ กล่าวสัมโนทนียกถาอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2560 และต้อนรับปีใหม่ 2561

บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครอบครัวฉัตรจุฑามาส บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ คุณบัลลังค์ ฉัตรจุฑามาศ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านความเสี่ยง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบวรนิเวศวิหาร -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาลพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธาน ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์

โรงพยาบาลราชวิถี เยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเสี่ยง ให้การต้อนรับ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะ

รับมอบพื้นที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบ พื้นที่ในโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

คุณเฉลิมพล วังวิทยา และ คุณวิไล วังวิทยา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน บริจาค

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ ( วตท.22 ) บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีและขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

“Love and Share” ความงดงามแห่งการให้ สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Love and Share”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “บ้านบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

สภากาชาดเมียนมาร์เยี่ยมชม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับต้อนรับ Prof. Dr. Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์  Prof. Dr. Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ  Dr. Amaya Maw-Naing สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง

หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 4 ตอน ” คม ชัด ลึก เรื่อง กินอยู่อย่างไร…ห่างไกลมะเร็ง”

ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด.ช. ธนวิน  ธนพรธวัล อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิด“ ห้องคริสต์ศาสนา” ศูนย์รวมทางใจเพื่อคริสตชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจห้องคริสต์ศาสนา “ห้องเปี่ยมรัก” เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แถลงข่าว “ความสำเร็จคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการแถลงข่าว “ความสำเร็จคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลว” โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน พศ. 2560 กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ ฝ่ายอายุรศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ใจถึงใจ ปี 2” (Heart Failure Patient Appreciation Day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดงาน

วันมหาธีราชเจ้า

นางสาววรมน เดชเมธาวีพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต