รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกรอกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความจำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยในหลากหลายช่องทาง และเพื่อการเข้าร่วมโครงการรับยาทางไปรษณีย์

ครอบครัวตันติศิริวัฒน์ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวตันติศิริวัฒน์ และญาติมิตร มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากงานบำเพ็ญกุศลคุณพ่อประวิทย์ ตันติสิริวัฒน์ เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย Mr.Yongmin Tang รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น

กลุ่มเพื่อน RIS จิตอาสา สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นายภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กลุ่มเพื่อน RIS จิตอาสา และครอบครัว นำรายได้จากการรวมกลุ่มจำหน่ายสินค้า จำนวน 46,537 บาท บริจาคสมทบทุนสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์