รวมสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง.. “CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง”

แถลงความคืบหน้าด้านงานวิจัยการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “CHULA CANCER RUN ก้าว…ทันมะเร็ง” เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญาณสังวร

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธี การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิญาณสังวร

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

ผู้แทน บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อหน่วยหัวใจ และศูนย์ประสาทศาสตร์

คุณธัญธร วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อหน่วยหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย