ลงทะเบียนทำบัตรใหม่

เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
(Thai National ID Card)

อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อการศึกษาฝึกทักษะหัตถการ
ทางการแพทย์และการวิจัยและการ
รักษาทางการแพทย์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตึก ภปร. ชั้น 13 เลขที่ 1873 ถ.พระราม4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วารสาร ฬ. จุฬา

The Prestige of KCMH & MDCU

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยินดีต้อนรับ

           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยพระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

CU Excellence Center

  • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์ด้านการส่องระบบทางเดินอาหาร

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร

  • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

  • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ณ จุฬา

บ้านพักผิง

ศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิก

กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้

ระลึกถึงผู้ให้…ระลึกถึง

ผู้บริจาคอวัยวะ

ปลอดภัยไว้ก่อน

มาตรการยกระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโรงพยาบาล

ชีวิตแพทย์ 24 ชม.

ทุกที่ทุกเวลา

↑ TOP

ข่าวสารประชาสัมพันธ์