ลงทะเบียนทำบัตรใหม่

เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
(Thai National ID Card)

อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อการศึกษาฝึกทักษะหัตถการ
ทางการแพทย์และการวิจัยและการ
รักษาทางการแพทย์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตึก ภปร. ชั้น 13 เลขที่ 1873 ถ.พระราม4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วารสาร ฬ. จุฬา

The Prestige of KCMH & MDCU

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยินดีต้อนรับ

           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยพระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บอกเล่าเรื่องดี ๆ

CU Excellence Center

 • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์ด้านการส่องระบบทางเดินอาหาร

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร

 • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

 • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

ณ จุฬา

ศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิก

กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้

ระลึกถึงผู้ให้…ระลึกถึง

ผู้บริจาคอวัยวะ

ปลอดภัยไว้ก่อน

มาตรการยกระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโรงพยาบาล

ชีวิตแพทย์ 24 ชม.

ทุกที่ทุกเวลา

เปิดร้าน ฬ.จุฬา

ร้านจำหน่ายของที่ระลึกคุณภาพดีเพื่อมวลชน

↑ TOP

ข่าวสารและกิจกรรม

 • วันที่ 22 กันยานยน 2560 ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) “รู้ทันสมองเสื่อม” ซึ่งศูนย์ฝึกสมองและคลินิคโรคสมองเสื่อม ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์…

 • วันที่ 24 กันยายน 2560 ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศษสตร์ จุฬาฯ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์…

 • วันที่ 27 กันยายน 2560 นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จากโครงการ “ล้านดอก ล้านความอาลัย” โดยบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย…

 • วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีเปิดทางเชื่อมระหว่างอาคาร ( skywalk…

 • วันที่ 25 กันยายน 2560 ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “45 ปี ปาฏิหารย์แห่งชีวิตใหม่” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์…

 • วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุศรา อุไรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณพิตราภรณ์…

 •       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย พระราชทาน “เหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” แก่ นางสาวกุริมา จันทร์แก้ว ผู้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์…

 •       ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง นำคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ กราบถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต…