ลงทะเบียนทำบัตรใหม่

เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
(Thai National ID Card)

อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อการศึกษาฝึกทักษะหัตถการ
ทางการแพทย์และการวิจัยและการ
รักษาทางการแพทย์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตึก ภปร. ชั้น 13 เลขที่ 1873 ถ.พระราม4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วารสาร ฬ. จุฬา

The Prestige of KCMH & MDCU

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยินดีต้อนรับ

           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมด้วยพระราชภาดา และภคินี สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย…

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บอกเล่าเรื่องดี ๆ

CU Excellence Center

 • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์ด้านการส่องระบบทางเดินอาหาร

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร

 • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

 • ศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

ณ จุฬา

ศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิก

กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้

ระลึกถึงผู้ให้…ระลึกถึง

ผู้บริจาคอวัยวะ

ปลอดภัยไว้ก่อน

มาตรการยกระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโรงพยาบาล

ชีวิตแพทย์ 24 ชม.

ทุกที่ทุกเวลา

เปิดร้าน ฬ.จุฬา

ร้านจำหน่ายของที่ระลึกคุณภาพดีเพื่อมวลชน

↑ TOP

ข่าวสารและกิจกรรม

 • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ “ธ คู่ฟ้าภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

 • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันโรคหลอดเลือดสมองโรค ครั้งที่ 9 (World…

 • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 12.15 น. ณ โถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการพยาบาล…

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช และเพื่อน บริจาคเงินรายได้จากการจัดประชุมวิชาการ การกุศล เรื่อง Good start to…

 • ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2560 ” ประเภท อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม…

 • วันที่ 22 กันยานยน 2560 ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) “รู้ทันสมองเสื่อม” ซึ่งศูนย์ฝึกสมองและคลินิคโรคสมองเสื่อม ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์…

 • วันที่ 24 กันยายน 2560 ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศษสตร์ จุฬาฯ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์…