Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Mitra Global CMS

www.chulalongkornhospital.go.th

== ยินดีต้อนรับ สู่.. เว็บไซต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง ให้บริการทางการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมและบริการทางวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ใน ระดบสากล อีกทั้งการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday194
mod_vvisit_counterYesterday2105
mod_vvisit_counterThis week2299
mod_vvisit_counterThis month9456
mod_vvisit_counterAll3404071
    
การดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย PDF Print E-mail

1. การรับสิ่งส่งตรวจ
      ทางห้องปฏิบัติการแบคทีเรียจะตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ ชื่อผู้ป่วยบนภาชนะ / หลอดเก็บสิ่งส่งตรวจ  ตรงกันกับใบสั่งตรวจ ระบุชนิดสิ่งส่งตรวจ เวลาที่เก็บ ปริมาณที่เพียงพอต่อการทดสอบ ถ้าพบข้อสงสัยจะติดต่อแพทย์หรือพยาบาลประจำหอผู้ป่วยนั้นๆเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือขอตัวอย่างใหม่ กรณีไม่สามารถทำการทดสอบได้จะส่งคืนสิ่งส่งตรวจพร้อมใบสั่งตรวจ

2. การรายงานผลการทดสอบ
      ห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อแบคทีเรียต้องใช้เวลาในการเพาะเชื้ออย่างน้อย 2-7 วัน พร้อมการทดสอบความไวรับของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (รายงานผล 2 วัน กรณีไม่มีเชื้อขึ้น) ในบางครั้งการรายงานผลอาจจะช้ากว่านี้ เนื่องจากเชื้อที่ได้เป็นเชื้อที่เจริญช้าและไม่พบบ่อย  ห้องปฏิบัติการจะรายงานเป็นกลุ่มเชื้อก่อน เช่น  gram negative rod และผลการวิเคราะห์ genus และ species จะรายงานในภายหลัง
 การเพาะเชื้อ  Mycobacterium tuberculosis  ต้องใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ (ยกเว้น rapid grower Mycobcterium group 1-2 สัปดาห์)

3. การขอทดสอบเพิ่มเติม
 การขอทดสอบเพิ่มจากสิ่งส่งตรวจเดิมสามารถทำได้  โดยทางห้องปฏิบัติการจะเก็บสิ่งส่งตรวจที่เพาะเชื้อแล้วนาน 1 สัปดาห์ (ยกเว้นปัสสาวะ อุจจาระ ปลายสายต่างๆ หรือสิ่งส่งตรวจที่มีปริมาณน้อยที่มีเพียงพอต่อการเพาะเชื้อครั้งเดียว)

       การทดสอบความไวรับของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ MIC, ESBLs  ของเชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการจะเก็บเชื้อไว้ 1 สัปดาห์

      การทดสอบเพิ่ม กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนเขียนใบสั่งตรวจ เพื่อทางห้องปฏิบัติการจะสามารถจัดหาตัวอย่างหรือเชื้อเพื่อทดสอบต่อไป

 
Next >


 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS