ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

อุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

แพทย์ได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญ จะได้นำความรู้ไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

โรงพยาบาลจุฬาฯ จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) อย่างสมเกียรติ โดยจะแจ้งทายาทมาร่วมงานพิธีอันยิ่งใหญ่และสมเกียรติกับการเสียสละนี้ด้วย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

แสดงความจำนงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึ่งจะได้รับบัตรภายใน 10 นาที

 

การอุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิต

การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างประโยชน์ทางวิชาการสาธารณสุข อาทิเช่น

  • เพื่อใช้ในการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญสำหรับการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป
  • เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของแพทย์เฉพาะทาง เช่น ศัลยแพทย์ทางระบบหลอดเลือดหัวใจ ศัลยแพทย์ทางสมองและระบบประสาท ศัลยแพทย์กระดูก
  • เพื่อการศึกษาวิชาชีพสาธารณสุขอื่นๆ
  • เพื่อเป็นครูแพทย์ในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ (กรณีนี้จะทำได้เมื่อเป็นความประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายเท่านั้น)
  • เพื่อเก็บเนื้อเยื่อสำหรับการรักษาทางการแพทย์

เมื่อแพทย์ได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญ จะได้นำความรู้ไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว จากคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์นี้ ผู้อุทิศร่างกายฯ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น “อาจารย์ใหญ่” ของนิสิตแพทย์ทุกคน