ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

ผู้เสียสละแม้หมดลมหายใจ

อุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

คุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

แพทย์ได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญ จะได้นำความรู้ไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

โรงพยาบาลจุฬาฯ จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) อย่างสมเกียรติ โดยจะแจ้งทายาทมาร่วมงานพิธีอันยิ่งใหญ่และสมเกียรติกับการเสียสละนี้ด้วย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

ตัวอย่างบัตรอุทิศร่างกาย

แสดงความจำนงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ณ สถานที่ที่รับอุทิศ ซึ่งจะได้รับบัตรภายใน 10 นาที

 

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายนามอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2558

นาง ประเทียบ สัตยุตม์ นาง พรชอร เศรษฐ์สัมพันธ์ นาง อุ่นเรือน วงค์สามศร นาง อุษา ท้วมทำนอง นาย นนท์ เตชวิมลกุล นาย บุญเจน เจนฤทธินันท์ นาย ปัญญา สมบัติ นาง ผ่องศรี แซ่ลิ้ม นาย พัลลภ พุทธิเภษัช นาง พิจิตร สุขสมบัติ นาง ลาวัลย์ ร่มจำปา นาย วุฒิชัย พงค์ปฎิสนธิ พ.ท สมจิตร เฉลิมบุญ นาย

รายนามอาจารย์ใหญ่งานอาจาริยปูชา

รายนามอาจารย์ใหญ่ติดต่อญาติไม่ได้ พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ ) ประจำปีการศึกษา  2558 1 นาย แกะ ฉิมโพธิ์กลาง 2 นาย เฉียบ กสิพันธ์ 3 นาย บุญเจน เจนฤทธินันท์ 4 นางสาว พยุง ดิษฐเณร 5 นางสาว เพทาย รุ่นเจริญ 6 นาย เรืองโรจน์ นรเศรษฐ์บันสือ 7 นาย สงวน คงสัมฤทธิ์ 8 นาง สุนันท์ ก่ำมอญ หากยังไม่รับการติดต่อจากนิสิต กรุณาติดต่อกลับ